O wydawnictwie

  Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu od dwudziestu lat wspiera polską naukę w upowszechnianiu jej dorobku w kraju i za granicą.

  Dbając o zachowanie najwyższych standardów etyki wydawniczej publikujemy recenzowane monografie naukowe, materiały pokonferencyjne, podręczniki, czasopisma oraz skrypty.

  Odpowiadając na potrzeby środowiska i Czytelników staramy się udostępniać możliwie jak najwięcej treści w otwartym dostępie. Aktywnie włączamy się do międzynarodowego dyskursu akademickiego poprzez współpracę z naukowcami z Europy i świata.

  Jako właściciel tytułu wydajemy wspólnie z Termedia anglojęzyczne, międzynarodowe, recenzowane czasopismo naukowe „Journal of Health Inequalities”, w którym publikowane są prace z zakresu zdrowia publicznego. W języku angielskim wydajemy również czasopismo „European Journal of Sciene and Research”.

  W języku polskim ukazują się natomiast „Studia Kaliskie. Studia Calisiensia”, wydawane wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk.

 Dbając o tradycję jesteśmy otwarci na potrzeby zmieniającego się otoczenia, co czyni nasze Wydawnictwo otwartą platformą wymiany wiedzy i naukowych doświadczeń.

Skip to content